Våld i hemmet kan leda till skyddat boende

Det är inte alla som lever ett harmoniskt liv med familjen eller sambon. Ibland syns det inte på utsidan men inom väggarna så sker en annan berättelse än den som omvärlden får ta del av. Våld i hemmet förekommer oftare och mer än vad man kan tro. Det är också oftast svårt att upptäcka de familjer och förhållanden som präglas av våld. För närstående och släkt kan det vara svårt att se och även svårt att försöka nå fram till den person som blir utsatt av detta.

Olika skyddsboenden
Det viktigaste är att personen som blir utsatt för våldet kommer ifrån den situationen så snabbt som möjligt. Det är dock inte alltid så att förövaren ger med sig så lätt och då är ett alternativ skyddat boende där personen får trygghet och skydd. Det finns flera olika boenden att välja mellan där åldrarna varierar. På vissa hem erbjuds det undervisning i skolans basämnen, det är omkring 10 timmar varje vecka. För att kunna räkna ut och se hur allvarlig situationen och hotet mot den utsatta personen är så görs en skyddsutredning vid varje placering.

En skyddsutredning görs
Vid skyddsutredning kollas hälsan över och måendet hos personen som blivit utsatt för våld. Det finns också familjehem om det är en ungdom som behöver omplaceras. De familjer som är med i programmet får pågående utbildning och undervisning för att kunna ge bästa möjliga miljö till den utsatta personen. Det är viktigt att hemmet är tryggt och att personen känner ett lugn samt tillit till personerna som bor där.