Skydda din uppfinning

En uppfinning är en teknisk lösning på ett problem, och för att skydda sin uppfinning kan man ansöka om patent. Innehavaren av ett patent äger helt och hållet ensamrätt att utöva och tjäna pengar på denna tekniska lösning. Det här betyder bland annat att ingen annan har tillåtelse att producera och tjäna pengar på den skyddade uppfinningen, utan att allra först ha fått tillstånd från den som innehar patentet.

Förprövning i Sverige
Det är mycket att tänka på inför en eventuell patentansökan. Bjerkéns Patentbyrå KB har kunskaperna för att skydda en uppfinning och ge matnyttiga råd för den som vill söka patent på en teknisk lösning. Mer information finns på http://bjerken.se/se/patent/. Bland annat är det mycket viktigt att en ansökan om patent är korrekt och omsorgsfullt formulerad. Det är mycket som kan gå snett och det är därför viktigt att ha en korrekt ifylld ansökan.

Formella regler kring patentansökan
För att slippa tvister och rättegångar i framtiden är det av yttersta vikt att ansökan om patent inte innehåller några som helst kryphål. Det kan annars hända att en konkurrent kan försöka få patentet ogiltigförklarat. En annan anledning till att det är viktigt att formulera ansökan korrekt är att det i stort sett är förbjudet att lägga till någon ny teknisk information till patentansökan efter det att den lämnats in till Patentverket.